พระราชววังเดิม
พระราชววังเดิม
     
 
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล และบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 26 ธันวาคม 2564
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารโบราณสถานในค่ายทหารฝรั่งเศส จันทบุรี (คลิก)
โบราณสถานค่ายทหารฝรั่งเศส (ค่ายตากสิน จันทบุรี)

 

The Phra Racha Wang Derm Restoration Foundation
Copyright @ 2013 http://www.wangdermpalace.org