แผนที่การเดินทางไปยังพระราชวังเดิม


     พระราชวังเดิมซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของกองบัญชาการกองทัพเรือ ตั้งอยู่ที่ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

     การเดินทางมายังพระราชวังเดิม สามารถเดินทางได้ 2 วิธีคือ

  • ทางรถยนต์และรถโดยสารประจำทาง มีรถประจำทางที่ผ่านคือ สาย 57 หากเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวสามารถนำ
    รถเข้ามาจอดได้ภายในพระราชวังเดิม  กองบัญชาการกองทัพเรือ
  • ทางเรือ มีเรือโดยสารข้ามฝากจากท่าเตียนมายังท่าวัดอรุณราชวราราม (ท่ายายเผือก) เสียค่าโดยสารท่านละ
    3 บาท

กลับสู่ด้านบน

ความสำคัญ | การบูรณะ | การจัดตั้งมูลนิธิ | คณะกรรมการ | การจัดหารายได้ | แผนที่พระราชวังเดิม
โฮมเพจ | พระราชวังเดิม | โบราณสถาน | สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช | พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
สาระน่ารู้กรุงธนบุรี | นิทรรศการ | เกี่ยวกับมูลนิธิ| กระดาานข่าว | ติดต่อมูลนิธิ


สงวนลิขสิทธิ์ @ พ.ศ.2551-2555   http://www.wangdermpalace.com
มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม
กองบัญชาการกองทัพเรือ