เครื่องปั้นดินเผาสุโขทัย (สังคโลก) อายุราวพุทธศตวรรษที่ 19-22

     เครื่องปั้นดินเผาสุโขทัย (สังคโลก) มีแหล่งเตาเผาที่พบแล้ว 2 แห่ง ได้แก่


1.
แหล่งเตาเผาที่อำเภอเมืองสุโขทัย

     แหล่งเตาเผานี้อยู่บริเวณใกล้ลำน้ำโจน ผลิตเครื่องถ้วยชนิดที่มีการเขียนลายสีดำใต้เคลือบ และประเภทเคลือบสีขาว ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ คือ มีเนื้อดินที่หยาบ สีเทาดำ บางครั้ง ออกสีน้ำตาล


2. แหล่งเตาเผาที่อำเภอศรีสัชนาลัย(สวรรคโลกเก่า)

     
แหล่งเตาเผานี้ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยม นอกเมืองศรีสัชนาลัย เครื่องปั้นดินเผาจากแหล่งนี้ มีทั้ง ชนิดเคลือบและไม่เคลือบ ชนิดที่เคลือบยังแยกได้เป็น เคลือบสีขาว เคลือบสีน้ำตาล เคลือบสีเขียว เคลือบสองสี และเขียนลายสีตำใต้เคลือบ
เครื่องปั้นดินเผาโบราณของไทย | ประวัติและความเป็นมา | เครื่องปั้นดินเผายุคก่อนประวัติศาสตร์
เครื่องปั้นดินเผาบุรีรัมย์
| เครื่องปั้นดินเผาสุโขทัย | เครื่องปั้นดินเผาล้านนา
โฮมเพจ | นิทรรศการ | เครื่องถ้วยเบญจรงค์และลายน้ำทอง | อาวุธโบราณของไทย | เงินตราโบราณของไทย


สงวนลิขสิทธิ์@ พ.ศ.2551-2555  http://www.wangdermpalace.org
มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม

กองบัญชาการกองทัพเรือ